Fúkaná minerálna izolácia

Nehorľavá minerálna izolácia bez spojiva určená na strojnú aplikáciu.


Supafil je nesadavá izolácia, pri ktorej nie je potrebné pridávať dodatočné vrstvy. Nízkou spotrebou materiálu sa stáva ekonomicky dostupným a jednoduchým izolačným riešením. Materiál je čisté minerálne vlákno bez spojiva a retardérov horenia bez škodlivých prímesí. Je ekologický nielen pre obyvateľov ale aj pre životné prostredie. Realizuje sa fúkaním hadicami priamo do dutín, pričom stroje na fúkanie môžu ostať vonku. Bežný rodinný dom dokážeme zaizolovať za 3 až 4 hodiny.

 

Súčiniteľ tepelnej vodivosti : 0,045 W/mk

Trieda reakcie na oheň: A1

Súčiniteľ difúzneho odporu: μ = 1 – 2

Trieda zosadnutia: S1 (menej ako 1%)

 

Výhody:

 • Vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti
 • Aplikácia bez tepelných mostov aj pri ťažko dostupných konštrukciách
 • Nevyžaduje stavbu lešenia
 • Nízka zaťaženie konštrukcie vlastnou tiažou izolačného materiálu
 • Lepšie pohlcovanie hluku
 • Zvýšenie pasívnej požiarnej bezpečnosti
 • Vysoká paropriepustnosť
 • Nenasiakavý materiál

Použitie:

 • Zateplenie strechy, stropu, podkrovia
 • Zateplenie steny, priečky
 • Zateplenie požiarnych úsekov
 • Zateplenie inštalačných a káblových šácht

Fúkaná kamenná izolácia

Súčiniteľ tepelnej vodivosti : 0,036 – 0,041 W/mK

Trieda reakcie na oheň: A1

Súčiniteľ difúzneho odporu: μ = 1 – 2

Trieda zosadnutia: S2 (do 5%)

Objemová hmotnosť (voľná plocha – dutina): 30-100 kg/m3

 

Hrúbka izolácie [mm]           Tepelný odpor R [m2K/W]

100                                             2,4
150                                             3,6
200                                             4,9
250                                             6,1
300                                             7,4
350                                             8,6
400                                             9,8

Výhody:

 • Objemová hmotnosť od 25 kg/m3
 • Vyššia požiarná bezpečnosť
 • Nezvyšuje difúzny odpor
 • Výborne sa prispôsobuje nerovným podkladom

Použitie:

 • Izolácia podhľadov
 • Izolácia pevných stropov
 • Pultové dvojplášťové strechy
 • Väzníkové krovy

Fúkaná celulóza

 • Vysoká merná kapacita tepla, výborný fázový posun
 • Dokonale vyplní izolovaný priestor bez tepelných mostov
 • Veľmi rýchla aplikácia
 • Nesadá, nehorí a je nenasiakavá
 • Vynikajúce akustické vlastnosti
 • Netoxický, neobsahuje formaldehyd, nedráždi pokožku

Súčiniteľ tepelnej vodivosti : 0,045 W/mk

Trieda reakcie na oheň: E

Objemová hmotnosť voľne fúkanej izolácie: 30 – 55 kg/m3

Objemová hmotnosť pri fúkaní pod tlakom (zvislé dutiny):  65 kg/m3

Trieda zosadnutia: 5-10% (vrstva sa pri aplikácii navyšuje +10%)

„Sadanie“ pri tlakovej aplikácii šikmých a zvislých plôch: 0%

Obsah vlhkosti: max 5%

Faktor difúzneho odporu: 1,36

Účinok na kovy: nepôsobí korozívne

Ďalšie vlastnosti: netoxický, neobsahuje formaldehyd, nedráždi pokožku

 

Kontaktné informácie

Stavebné profily s.r.o.

Adresa:
Stavebné profily s.r.o
020 61 Dolná Breznica č.257
Email:
IČO:
36347965
DIČ:
2022072437
IČ DPH:
SK2022072437

SME NA STAVEBNOM TRHU UŽ 20 ROKOV!

Obchodní zástupcovia

Bratislavský a Trnavský kraj:

Miloš Holbička +421 908 701 973
holbicka@penovestriekaneizolacie.sk

Trenčiansky a Nitriansky kraj:

Jozef Červený +421 907 723 326
cerveny@penovestriekaneizolacie.sk

Banskobystrický a Žilinský kraj:

Petra Franková +421 918 645 037
frankova@penovestriekaneizolacie.sk

Prešovský a Košický kraj:

Radoslav Hološka +421 905 305 136
holoska@penovestriekaneizolacie.sk